Apie mus
Pagrindinis Pagrindinis Termoviziniai tyrimai Termovizinių tyrimų rezultatai

Termovizinių tyrimų rezultatai

TERMOGRAFINIS TYRIMAS

Tyrimo tikslas - nustatyti santykines pastato fasadų šilumines charakteristikas bei rasti temperatūrinių anomalijų taškus ir plotus – probleminius taškus.
Priemonės. Tyrimas atliktas su FLIR Systems kompanijos – FLIR 40 termografu. Temperatūros matavimo diapazonas:  -20°C · +120°C, šiluminis jautris (NETD): 0,1°C prie 25°C temperatūros. Termografiniai vaizdai analizuoti FLIR Quick Report 1.2 ir Build IR programine įranga.
Pastabos ir paaiškinimai. Raporte matomos temperatūros ir sienų varžos charakteristikos yra santykinio pobūdžio: fiksuojami ir analizuojami temperatūrų skirtumai tarp analogiškų paviršių, analogiškomis sąlugomis (tas pats aplinkos poveikis, tokia pati paviršių struktūtra ir t.t.). Termografinio tyrimo esmė – kūnų sugebėjimas spinduliuoti elektromagnetinę energiją, tame tarpe ir infra-raudonuosius spindulius. Termografo darbas pagrįstas šios spinduliuotės fiksavimu ir analizavimu.
Įranga šį spinduliavimą performuoja į elektrinius signaus, kurie paviršiaus plotų bei taškų temperatūrų pavidalu yra pateikiami prietaiso monitoriuje (vaizduoklyje), bei išsaugomi elektroninėje laikmenoje.
Šviesesnė spalva termovaizde atitinka vaizduoja aukštesnę temperatūrą. Nuotraukos šone pateikiamos spalvų atitikimo temperatūroms skalės. Aplinkos oro temperatūra tyrimo metu pateikiama lentelėse (grafoje „ambiente temperature“). Reikšmė „reflected“ nusako paviršius veikiančias aplinkos atspindžių temperatūras.
Taškų (Sp), plotų (Ar), linijų (Ln) temperatūros pateiktos atskirais išrašais. Jų charakteringos reikšmės (vidutinės, aukščiausios ir žemiausios temperatūros), leidžia mums suprasti ir palyginti atskiras pastato dalis. Žalios, mėlynos ir kitomis spalvomis nuspalvinti plotai (filtrų panaudojimas – palengvinantis analizę), leidžia mums lengvai indentifikuoti charakteringiausius , temperatūriškai anomaliausius, plotus.
Visi termografinio vaizdo informacija yra saugoma atskiroje elekroninėje laikmenoje (faile). Kliento pageidavimu, galimos išsamesnės termografinio vaizdo analizės ir detalizacijos.