Apie mus
Pagrindinis Pagrindinis Termoviziniai tyrimai Termovizinių tyrimų nauda

Termovizinių tyrimų nauda

Kiekvienam nekilnojamo turto savininkui aktualu palaikyti savo būste norimą temperatūrą. Kuo daugiau statybinio broko buvo palikta pastato statybos metu, tuo daugiau patiriama nuostolių dėl didelių eksploatacinių išlaidų.

Kuo Jums galėtų būti naudingi termoviziniai tyrimai?

UAB „Kalga” darbuotojams atlikus patalpų termovizinį tyrimą, Jums bus lengviau priimti tinkamus sprendimus, numačius įsygyti būstą ir įvertinus jam būtinų renovavimo ir apšiltinimo darbų kainą. Tai padeda sutaupyti Jūsų lėšas ir laiką.

UAB „Kalga” teikia šias butų, privačių namų bei pramoninių pastatų šilumos nuostolių analizės paslaugas:

 • Pastatų termovizinis tyrimas ir defektinių vietų nustatymas.
 • Pastatų termovizinis tyrimas su rekomendacijomis renovacijai.
 • Stogų šiluminės izoliacijos būklės tyrimas.
 • Drėgmės kaupimosi vietų „rasos taško" nustatymas.
 • Grindų apšildymo sistemos defektų nustatymas.

termovizinis tyrimas

 

Galimybė matyti temperatūrų pasiskirstymą paviršiuje per atstumą atveria plačias galimybes įvairių įrenginių ar objektų būklei nustatyti.

termovizinis tyrimas

 

Atlikus pastatų termovizinį tyrimą galima įvertinti atitvarų šilumą izoliuojančias savybes, aptikti statybos darbų defektus.

 

Visi fiziniai kūnai, kurių temperatūra aukštesnė už absoliutų nulį, išspinduliuoja įvairaus ilgio infraraudonųjų spindulių bangas. Išspinduliuojamos energijos intensyvumas proporcingas kūno temperatūrai ir priklauso nuo kūno paviršiaus spinduliavimo gebos. Įrenginiai, gebantys vizualizuoti temperatūros pasiskirstymą paviršiuje, vadinami termovizoriais, o gautas vaizdas – termograma. Galimybė matyti temperatūrų pasiskirstymą paviršiuje per atstumą, nedarant įtakos pačiam paviršiui, atveria plačias galimybes įvairių įrenginių ar objektų būklei nustatyti.

Atlikus pastatų termovizinį tyrimą galima įvertinti atitvarų šilumą izoliuojančias savybes, aptikti statybos darbų defektus. Termovizinis tyrimas nepamainomas įvertinant ugniai atsparių, šilumą izoliuojančių medžiagų efektyvumą ir susidėvėjimą, taip pat garo ir karšto vandens tiekimo sistemose nustatant pačių vamzdynų izoliacijos pažeidimo vietas.

Sandarumo testo paskirtis ir nauda

Veikiant išorinės aplinkos veiksniams, pastatai turi išlikti sandarūs orui. Praktinė patirtis rodo, kad, tinkamai užsandarinus ir apšiltinus eksploatuojamų pastatų atitvaras, įrengus efektyvias šildymo bei vėdinimo sistemas, galima ne tik sutaupyti iki 50 % šiluminės energijos, bet ir užtikrinti komfortiškas mikroklimato sąlygas patalpose.

Pagrindiniams pastato atitvarų eksploataciniams parametrams – šilumos perdavimo koeficientui, drėgmei ir garso izoliacijai – nustatyti yra sukurta labai daug įvairių skaitmeninio modeliavimo programų. Deja, pastato sandarumas orui dar negali būti nustatomas skaičiavimo metodais, todėl reikalingi detalūs matavimai. Šiems matavimams atlikti naudojama pastato ar patalpų sandarumo nustatymo įranga, parengta pagal LST EN 13829:2002. Sandarumo įranga reikalinga:

 • Numatomų remontuoti pastatų sandarumo lygiui ir sandarinimo poreikiui nustatyti.
 • Naujų ar rekonstruotų pastatų darbų kokybei įvertinti.
 • Vėjo bei garo izoliacijos įrengimo kokybei patikrinti.
 • Pastato vėdinimo poreikiui nustatyti.
 • Atskirų pastato elementų (langų, durų, vitrinų) sandarumui eksploatacijos sąlygomis nustatyti.

Statybos techninių reglamentų keliami reikalavimai pastatų sandarumui

Pagal STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, kai tarp pastato vidaus ir išorės slėgio skirtumas yra 50 Pa, oro apykaita pastate turi būti ne didesnė kaip:

 • 3 kartai per valandą – patalpose, kuriose nėra vėdinimo įtaisų;
 • 1,5 karto per valandą – patalpose, kuriose įrengti vėdinimo įtaisai.

Termovizinius tyrimus atlieka termovizinių tyrimų specialisto sertifikatą ir ilgametę darbo patirtį turintis specialistas.